Snerydning på Tøpkildevej

 

 

Snerydning på Tøpkildevej.


 I ”Vedligeholdelsesplan og husordens reglement for ejendomme på Tøpkildevej” stå:


 6.Snerydning
Det er medlemmernes eget ansvar at forestå glatførebekæmpelse og snerydning på egen matrikel og fortov samt ½ kørebane ud for egen matrikel. Ved kraftigt snefald med ufremkommelighed, tilkalder bestyrelsen, på foreningens regning, 3. part til udførelse af snerydning på stamvejen. Her vurderes, om også boligveje og parkeringsplads skal ryddes.

Ved manglende snerydning gælder lovgivningen.
 Jfr. lovgivningen vedr. glatførebekæmpelse, kan Grundejerforeningen ikke stilles til ansvar for manglende snerydning og saltning. Hver enkelt husstand er, i tilfælde af manglende snerydning og saltning, derfor selv forpligtet til at rydde egen grund og fortov samt ½ kørebane, således at renovationsfirmaerne, postbuddet og udrykningskøretøjer m.v. kan komme uhindret frem.


 

Derudover har bestyrelse har indgået aftale om snerydning med ”Alt I Sne”.

  • Der vil blive ryddet sne og salte op til 2 gangen på et døgn.
  • Ved tørvejr hvor der efterfølge kommer frost vil der blive salte på kørebane.
  • Det er primært kørebane på stamvejen og stikveje samt p-pladser der vil blive ryddet. Fortovet vil kun blive ryddet ved meget kraftigt snefald.

 

I øvrigt henvises til denne artikel: https://www.bolius.dk/husk-dine-vinterpligter-som-boligejer-17778